Investovanie „na hlupáka“

0
215

O všetko v živote sa musíme starať. Bez toho hodnota čohokoľvek degraduje. Zákon entropie? A podobne je to aj s investovaním, či obchodovaním. Nevypláca byť „hlupákom“.

Problémy investora

Investovanie je skvelá vec. Dáva ľuďom šancu, aby sa z nich stali „kapitalisti“ (negatívnu konotáciu slova ignorujeme). Dáva im šancu, aby získavali ďalší kapitál tým, že kapitál vlastnia. Úroky vytvárajú ďalšie úroky – volá sa to zložené úročenie. A po pár rokoch zistia, že väčšina z ich kapitálových ziskov pochádza práve z kumulácie malých úrokov, ktoré dostávali na začiatku. Investovanie je skvelá vec.

Avšak hodiť akcie a dlhopisy do nejakého portfólia a nechať ich tam trčať až do dôchodku nie je optimálne. Často sa hovorí o tom, že portfólio treba alokovať do akcií a dlhopisov v pomere 60% ku 40%. Tak to robí väčšina zmiešaných podielových fondov a môžete to tak spraviť aj vy. Ale práve takýto spôsob investovania môžeme nazvať ako investovanie „na hlupáka“.

Pri konštantnej držbe portfólia nemáte veci pod kontrolou. Tým, že si do portfólia pridáte dlhopisy, výrazne znížite pokles hodnoty portfólia v prípade ekonomickej recesie. Ale celkový drawdown znížite aj tak možno iba na polovicu – z 50% prepadu spravíte prepad 25%. A bude trvať niekoľko rokov, kým vaše portfólio opäť vzrastie na pôvodnú úroveň.

A tak aj napriek tomu, že akcie po väčšinu rokov zvyknú rásť viac ako 10% tempom, po započítaní všetkých poklesov zrazu dostanete priemerný rast portfólia pod 5% ročne. Nič moc.

Myslíme, že sa dá zaujať aj lepší postoj.

Problémy obchodníka

Obchodník sa snaží získať viac ako výnos 5%, ktorý mu dlhodobo ponúka akciový trh. Obchodník chce špekulovať. A to väčšinou robí na páku. A ak to aj nerobí na páku, tak si vyberá vysoko rizikové investície. Nakoniec dosiahne nielen menší výnos, ale aj straty. A čím väčšia páka, tým väčšie straty.

Tým hlavným dôvodom je to, že ľudí riadia emócie, nie racionalita. Majú v hlave myšlienku, ktorú považujú za správnu, a presadzujú ju. A túžba zarobiť ich v tom poháňa.  A tak sa chytajú jednej nepodloženej tézy za druhou. Chytajú sa technickej analýzy, rady „experta“ či nejakej predpokladanej kauzality. Takmer nikdy to neskončí dobre.

Myslíme, že veci sa dajú robiť lepšie.

To najlepšie z oboch svetov

Ak nie je optimálne pasívne investovanie a ani aktívne obchodovanie, aká je alternatíva? Žeby pasívne obchodovanie alebo aktívne investovanie? Podľa nás je to to isté.

Chceme, aby naši klienti prestali byť finanční turisti, ktorí prídu, pozrú sa, minú peniaze a vrátia sa späť k tvrdej práci. Chceme, aby sa z našich klientov stali investori, ktorí zarábajú peniaze. Ktorí obchodujú na základe ekonomických vzťahov a štatistických pravdepodobností. Ktorí investujú a robia svoje rozhodnutia na základe fáze obchodného cyklu, v ktorej sa ekonomika nachádza.