Do kedy bude výpredaj pokračovať?

0
151
 Končiaci sa týždeň priniesol vskutku zaujímavé pohyby na akciovom trhu. Aj keď týždeň končí iba s malými stratami cez 4%, pohyb bol brutálny. Priložený graf ukazuje jeho kontúry.

Aj keď piatkový odraz z posledných hodín vyzerá nádejne, zďaleka nie je isté, že už skončil. Ak neskončí, môže sa rozšíriť aj na ostatné aktíva. Panika by tak mohla pokračovať možno na komoditách, a možno na dolári. Poďme sa pozrieť na to, čo o takomto pohybe hovorí história.

Najväčšie akciové pohyby

Goldman Sachs zosumarizoval všetky poklesy akciového trhu o viac ako 10% od roku 1976. Rozdelil ich do dvoch skupín – na poklesy, ktoré súviseli so začiatkom ekonomickej recesie, a pohyby, ktoré s ňou nesúviseli. Poklesy súvisiace s recesiou sú s tmavším pozadím. Zhrnutie ukazuje nasledovná tabuľka:

Celkovo spadli akcie o 10% 16-krát. 5 z týchto poklesov súviselo s recesiou a 11 s ňou nesúviselo. Goldman Sachs toto rozdelenie nespravil náhodne. Podobne sme sa na posledné akciové pohyby dívali aj my v našich analýzach „Čo hovorí história VIXu a akciových paník?“ a „Anatómia akciového poklesu“.

Je totižto zásadný rozdiel, či pokles akcií príde na konci ekonomického cyklu, kedy sú finančné trhy rozbujnené a ekonomika stráca dych, alebo či príde počas silnejšieho ekonomického rastu, keď trh práce stále nie je nasýtený, firemné zisky rastú a reálne úrokové sadzby sú nízke.

Goldman Sachs ukazuje, že pokiaľ výpredaj prichádza v čase ekonomického boomu, jeho priemerná veľkosť je 15%. Naopak, výpredaje súvisiace s ekonomickou recesiou typicky prinesú takmer dvojnásobne veľký výpredaj (27%).

Ešte väčší rozdiel je v čase, kým akcie dosiahnu svoje dno. V prípade recesie je to až jeden rok. V prípade výpredaja mimo recesie je to iba 70 dní.

Slovíčko „iba“ má však trpkú príchuť pre všetkých, ktorí očakávajú, že piatkové panické nákupy akcií budú pokračovať a čoskoro uvidíme akcie na nových vrcholoch. Veľký výpredaj si typicky vyžiada štrukturálne zmeny v poskytovaní likvidity a tak môže na dlhší čas znemožniť ďalšie väčšie nákupy. Výpredaj preto môže pokračovať týždne až mesiace, kým nájde svoje dno.

Ďalšie faktory

História nám ukazuje vždy iba podobnosti, ťažko z nej vyvodiť presnejšie smerovanie do budúcnosti. V tomto prípade tým dôležitým faktorom, ktorý potlačil akcie nižšie, boli dlhopisy. A preto sa domnievame, že pokiaľ výnosy na dlhopisoch opäť nezačnú klesať, akcie budú vo svojom raste obmedzené.

Stále existuje malá šanca, že globálne ekonomické dáta sa začnú prudko zhoršovať. Avšak, pokiaľ by sa to stalo, výnosy na dlhopisoch opäť poklesnú, čím podporia akcie na vyšších úrovniach.

Avšak tým najväčším momentálnym nebezpečenstvom pre finančné trhy, čo sa za posledné roky nemení, je Čína. Za minulý týždeň spadli čínske akcie viac ako ktorékoľvek iné. Najpravdepodobnejšie však tento pohyb súvisí so začiatkom nového lunárneho roka, kedy sa z trhu stráca likvidita.

Záver? Súhlasíme s mainstreamom, že súčasný výpredaj je iba korekciou. Akonáhle negatívne faktory pominú, budeme rozmýšľať nielen o nákupe akcií, ale aj ostatných aktív ako amerických dlhopisov či ropy. A samozrejme o predaji dolára. Zatiaľ však na to ešte čas nedozrel.