Prichádza veľká inflácia?

0
168

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré spustili výpredaj na akciových trhoch patrili vyššie úrokové sadby na dlhopisoch. Všetci vieme, že čím vyššie sadzby sú, tým nižšia je cena na dlhopisoch a tým vyššie straty pre ich držiteľov. Ceny dlhopisov sa síce ustálili, avšak tou hlavnou otázkou je, čo bude ďalej?

Ak totižto budú dlhopisy pokračovať v stratách, investori v mnohých fondoch (najmä rizikovej parity) budú musieť likvidovať svoje pozície a budú tak brániť ďalšiemu rastu akcií. Naopak, môžu prispieť k pokračovaniu akciového poklesu. A ako vieme, ten bude mať vplyv aj na komodity a meny.

Je preto zásadné, ako sa budú vyvíjať ceny na dlhopisoch. Rozoberieme si ich v tejto analýze.

2-ročné a 10-ročné dlhopisy

Na finančných trhoch sú sotva dôležitejšie inštrumenty ako 2- a 10-ročné americké dlhopisy. Vývoj ich výnosov odzrkadľuje priložený graf. Hnedá línia ukazuje 2-ročné výnosy, modrá línia ukazuje 10-ročné výnosy.

Dvojročné výnosy ovplyvňuje najmä aktuálna úroková sadzba Fedu ako aj očakávanie ďalšej monetárnej politiky. V roku 2008 vidíme veľký pokles výnosov na dlhopisoch, ktorý súvisel so znižovaním sadzieb na nulu. Avšak, keď sa ukázalo, že sadzby budú na tejto úrovni dlhodobo, dvojročné výnosy pokračovali v poklese až do roku 2012, keď dosiahli svoje minimá na úrovni 0,17%. Od roku 2013 však začali rásť s tým, ako sa ukončovalo QE a začalo hroziť zvyšovanie sadzieb. Vo svojom raste pokračujú doteraz.

Naopak, 10-ročné dlhopisy sú primárne ovplyvňované dlhodobými očakávaniami inflácie a ekonomického rastu. Vidíme, že počas posledných 10 rokov prudko vzrástli až 4-krát a 4-krát následne poklesli. Ich nárast vždy odzrkadľoval optimizmus, že kríza je už za nami.

Tentokrát súvisí nárast výnosov nielen s očakávaniami rastu úrokových sadzieb ale aj blížiacej sa mzdovej inflácie. Čím ďalej, tým viac manažérov hovorí o tom, že prichádza veľká inflácia ako v roku 1966.

Mzdy a inflácia

roku 1966 sme hovorili už skôr. Podľa nás je produktivita práce príliš nízka na to, aby veľká inflácia vznikla, a to aj napriek natlačeným biliónom dolárov. Avšak strach z inflácie je pre mnohých silnejší.

A keď posledné čísla z trhu práce ukázali, že mzdy rastú najrýchlejšie za posledné roky, dlhopisy začali prudko reagovať. Priložený graf ukazuje vývoj 5-ročných inflačných očakávaní a výnosov na 10-ročných dlhopisoch. Sú to očakávania mzdovej inflácie, ktorá tlačia výnosy vyššie.

A ak budú tieto očakávania silnieť, vzťahy, korelácie a trendy na finančnom trhu sa môžu prudko zmeniť. Aké máme očakávania mzdovej inflácie my?

Myslíme si, že svet čaká „amazonifikácia“. Amazonifikácia znamená lacnejšie tovary a služby, pretože veci sa robia efektívnejšie. Ale na druhej strane znamená aj tlaky na mzdy, pretože veľké firmy získavajú na sile pri vyjednávaniach o platoch. Kdeže sú teraz odbory?

A to je ten zásadný rozdiel medzi rastom platov v minulosti a teraz. Naposledy mzdy vzrástli na ročnej báze o 2,9%. V roku 1965 rástli tempom 4% a gradovali. Priložený obrázok ukazuje ako rast platov v roku 1965 potiahol infláciu vyššie (modrá línia ukazuje hodinové mzdy, červená línia infláciu).

Sme skutočne na podobnej trajektórii? Už len pohľad na graf nám hovorí, že sotva.

Čas na výpredaj

Obávame sa preto, že aj súčasný nárast výnosov na amerických dlhopisoch je opäť iba príležitosťou na výpredaj. Už po piaty krát od krízy. Je ťažké povedať, čo to bude, čo stlačí výnosy nižšie. Možno to budú už čísla inflácie z tohto týždňa, ktoré sklamú. No najskôr asi až nové dáta miezd, ktoré ukážu, že predkrízové tempo rastu o 4% nie je v súčasných podmienkach realistické.

V každom prípade to, čo si rozhodne zaslúži sledovanie, je tracker miest Atlantského Fedu. Ten ukazuje, že mzdy od roku 2010 skutočne rastú, no maximum dosiahli v novembri 2016 na úrovni 3,9%. Odvtedy vidíme ich pokles. Takže vsádzať na ďalší výpredaj dlhopisov nám príde ako chyba.