Prečo Dalio predáva Európu?

0
164

Ray Dalio, ktorého často spomíname, je tvárou najväčšieho hedžového fondu Bridgewaters. Táto firma sa v posledných dňoch prezentovala nielen dlhými pozíciami na zlate, ale aj veľkými a rastúcimi stávkami proti európskym akciám. Ich posledné reportované pozície ukazujú krátke akcie v objeme viac ako 14 miliárd dolárov. Čo je za tým?

Môžeme len hádať. Avšak podľa toho, čo Dalio píše, je to hedžing voči končiacemu sa ekonomickému cyklu.

Problémy neskorého cyklu

S tým, ako obchodný cyklus končí, ekonomika sa pomaly prehrieva. Dopyt spotrebiteľov rastie na základe rastúcej ekonomickej dôvery. Spotrebitelia sa viac zadlžujú. Napríklad dáta z USA ukazujú, že miera úspor obyvateľstva klesla na minimá z roku 2005. Zároveň zadlžovanie rastie najrýchlejším tempom od krízy na najvyššie úrovne v histórii.

Tento spotrebiteľský dopyt naráža na obmedzené výrobné kapacity – najmä nedostatok pracovnej sily a výrobných prostriedkov. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa prejavuje rastom miezd. Nedostatok kapitálových tovarov sa prejavuje rastom cien a úrokových sadzieb.

Silný dopyt tlačí vyššie aj komodity, hlavne ropu.  Rast všetkých týchto parametrov je v posledných mesiacoch zjavný. Rastú akcie, rastie ropa, klesajú dlhopisy a americký dolár. Avšak dokedy?

Každý rast raz skončí. A paradoxne koniec toho akciového prichádza vtedy, keď sa ekonomike darí najviac. Vysoký spotrebiteľský dopyt prináša vysoké firemné zisky, čo podporuje akcie v raste – presne tak, ako sa deje v posledných mesiacoch. Avšak s prehrievaním ekonomiky rastú aj úrokové sadzby. A tie pôsobia ako protivietor.

Aj keby ich nezvyšoval Fed, zvyšovali by sa automaticky rastúcim dopytom po kapitáli. Vyššie sadzby bránia aj spotrebiteľom v ďalšom míňaní a tak postupne znižujú firemné zisky. A tiež zvyšujúce sadzby spomaľujú aj rast akcií. Vyššie sadzby znamenajú, že budúca hodnota akcií sa znižuje (ich diskontovaním na základe vyšších sadzieb). Akcie sa stávajú veľmi drahé.

A tu začína koniec ich rastu. Ekonomike sa stále darí, no akcie už majú svoje najlepšie časy za sebou. Práve preto je veľmi ťažké odhadnúť, kedy akcie dosiahnu svoj vrchol. Keď sa začne zhoršovať ekonomika, akcie sú už mesiace vzdialené od svojich vrcholov. Aj preto analytici takmer nikdy nedokážu predpovedať vrchol akciového trhu.

Problémy hedžového fondu

Hedžový fond je na to, aby hedžoval – chránil svoj kapitál. Hedžovému fondu nejde o to, aby zarábal o pár percent nad akciový trh. Ide mu o to, aby bol jeho výnos stabilný. Aby zarábal takmer konštantne, keď akcie idú hore ale aj keď akcie idú dolu.

A preto fond, ktorý má pod správou stovky miliárd kapitálu a vie, že koniec cyklu prichádza, musí diverzifikovať.  Avšak kam diverzifikovať, keď na konci cyklu klesajú dlhopisy, čoskoro začnú aj akcie a dolár stále oslabuje? V dnešnej analýze sme hovorili, že práve preto je zlato atraktívne.

Avšak to nie je všetko. Hedžový fond môže (na rozdiel od podielových fondov) špekulovať nielen na rast aktív ale aj na ich pokles. A tak začal Bridgewaters špekulovať aj na pokles európskych akcií.

Dočítame sa, že predáva Airbus, Total, Eni, Siemens, Deutsche Bank, BNP Paribas, ING či Santander. Prečo európske firmy? Nie je to rozpore s tým, čo sme písali, že stále vidíme Európu atraktívne?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že to  nebude čistá nekrytá akciová pozícia. To znamená, že voči krátkym európskym akciám fond drží dlhé akcie, možno defenzívne americké. Takže skôr sa jedná o párový obchod, kedy verí, že akcie, ktoré drží, stratia menej, ako akcie európske.

V druhom rade, akcie ktoré predáva, sú skvelými adeptmi na šort v prípade konca cyklu. Jedná sa primárne o banky, a tie európske sa stále topia v zlých úveroch (to ešte len bude problém). Ďalej sú to producenti ropy – keď cyklus skončí, komodity poletia dolu, najmä ropa. A tiež je to Siemens, ktorý vyrába kapitálové tovary, po ktorých v čase krízy nie je dopyt. Pozície tak majú veľké rácio.

A v neposlednom rade je to euro. Tým, že drží krátku pozíciu na európskych aktívach, drží krátku pozíciu voči euru. Euro síce rastie a môže ešte rásť, no už teraz je veľmi vysoko (vzhľadom na špekulatívne pozície). Ak príde kríza, euro opäť prudko oslabí.

Bridgewaters postupne hedžuje svoje pozície, mení ich na defenzívne. V najbližších týždňoch či mesiacoch, plánujeme túto stratégiu postupne implementovať aj my.