Európsky benchmark

0
235

Prvý kvartál 2018 ukázal, že budovanie portfólia už dávno nebolo tak dôležité, ako je práve v súčasnosti. V januári sme prišli so svojim prvým obchodom v rámci TRIM Portfólia. A postupne sme pridávali ďalšie. Aj keď zmeny nechceme realizovať príliš často, uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie.

Pre každé portfólio je zásadné porovnávať jeho výkonnosť s indexom. Avšak s akým indexom? Ako by mal byť konštruovaný? Čo všetko do neho zaradiť? Odpoveď je pomerne jednoduchá.

Každé klasické portfólio, a tak aj náš benchmark, bude portfólio postavené na 60% z akcií a 40% z dlhopisov. A keďže našou menou je euro, tak sa bude jednať o európske akcie a európske dlhopisy.

Avšak v našom ekonomickom prostredí sa Brexitom udejú veľké veci, a preto je dôležité vybrať benchmark správne. Z tohto dôvodu do neho zaradíme výhradne akcie a dlhopisy eurozóny. Žiadny Eurostoxx ani celoeurópske akcie. Žiadne dlhopisy Británie alebo krajín mimo eurozóny.

Náš benchmark preto bude zložený z akciového ETF (Xtrackers MSCI EMU Index UCITS ETF 1D – ticker XD5E) a dlhopisového ETF (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C – ticker XGLE). Akciové ETF je na 33% zložené z francúzskych akcií, nemecké tvoria 29% a holandské 12%. Dlhopisové ETF je zložené z 24% francúzskych dlhopisov, 24% talianskych dlhopisov a 17% nemeckých dlhopisov.

Výkonnosti týchto ETF a benchmark od ich vzniku ukazuje priložený graf.

Oranžová krivka zobrazuje akciové ETF. Vidíme, že to od roku 2013 získalo 48%. Šedá línia zobrazuje dlhopisové ETF. To od roku 2013 získalo 20%. Potvrdzuje sa tak, ako nesmierne ziskové obdobie prišlo po kríze v roku 2009. Keď zarábali akcie aj dlhopisy.

Modrá línia ukazuje náš benchmark. Ten od roku 2013 vzrástol o 37%. Na ročnej báze benchmark zaznamenal rast o 7%. Akcie zaznamenali priemerný ročný nárast o 9,1% a dlhopisy o 3,9%.

A tak už čoskoro začneme naše portfólio porovnávať s týmto indexom. Našim cieľom bude mať lepšiu výkonnosť portfólia ako benchmark, no to nebude primárny cieľ. Mnoho hedžových fondoch nechce byť iba lepších ako index. Mnoho fondov chce ponúknuť investorom alternatívu, ktorá bude zarábať v časoch poklesu, no v časoch rasti akcií nemusí byť nutne lepšia ako akcie. Veď načo?