Prichádza recesia. Kúpiť zlato, dlhopisy alebo dolár?

346

Našim hlavným scenárom ďalšieho vývoja na finančných trhoch je obrat trendu. Z akcelerujúcej ekonomiky v rokoch 2016-2017 do ekonomiky spomaľujúcej v roku 2018, no najmä 2019. V takomto prostredí by nebolo prekvapením, keby sa dostavila recesia už na budúci rok.

Napriek tomu, že väčšina investorov vidí recesiu až o dva roky, Trumpove obchodné vojny jej príchod zrýchľujú. A že sa toho finančné trhy zľakli, vidíme aj na poslednom prudkom výpredaji amerických akcií. Tie sú už oficiálne v korekcií.

Ale ako ochrániť svoje prostriedky v takomto prostredí? Či a ako zarobiť na takomto scenári? Bežne človeka napadne zlato. Ale je zlato skutočne to najlepšie aktívum pokiaľ príde recesia?

Cenu zlata ovplyvňujú najmä tri faktory: inflácia, likvidácia a riziko. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

Zlato je po tisícročia ochranou proti inflácií, najmä proti panovníkom či vládam znižujúcich kúpnu silu peňazí. Aj keď v súčasnosti pri absencií drahých kovov sa mince už nepančujú, vlády uberajú z kúpnej sily peňazí infláciou. Je preto prirodzené, že rastúca inflácia znamená posilnenie zlata, keďže hodnota peňazí po inflácií si zachová v zlate rovnakú hodnotu ako hodnota peňazí pred infláciou.

Avšak inflácia nie je trvalá a konštantná. Vzniká, zrýchľuje sa a spomaľuje najmä vzhľadom k vývoju obchodného cyklu. S recesiou sa inflácia mení na defláciu. A vtedy zlato, keďže cena statkov klesá, stráca na hodnote. Avšak počas ekonomických kríz prichádzajú na rad ďalšie dva faktory.

Prvým je likvidácia. Recesia či depresia si bežne vyžadujú vlnu bankrotov. Cenné papiere, ktoré držia banky na svojich knihách, strácajú na hodnote. Ale každý cenný papier je niekoho nielen aktívom, ale aj pasívom (záväzkom). Pre  emitenta cenného papiera (napríklad dlhopisu) sa vtedy stáva nemožné získať nové zdroje financovania. Aby si banky zabezpečili financovanie (najmä dolárom), sú nútené vypredávať aj veľmi bezpečné aktíva, ako je zlato. Preto zlato v panikách klesá.

Avšak nie vždy. Všetko závisí od veľkosti paniky. Pretože do hry prichádza tretí faktor. A tým je dopyt po bezpečí. Tí investori, ktorí majú voľnú hotovosť (ktorá bankám tak veľmi chýba) kupujú zlato z obáv, že všetko ostatné stráca na hodnote. A tento dopyt po zlate, často kompenzuje predaje zlata z dôvodu likvidácie aktív.

Dobre sme to videli aj v prípade Veľkej finančnej krízy, keď od vzniku recesie až po jej koniec zlato prakticky nezískalo voči doláru nič ale zároveň ani nič nestratilo. Nákupom zlata v takýchto časoch preto nemusíme nič pokaziť. Naopak, ak sa zlato nakupuje z eura, tak investor môže získať pri tom, ako euro počas krízy oslabí. Kľúčové však je zachovanie schopnosti po konci krízy preklopiť zlato späť do zarábajúcich aktív, ako sú akcie. Práve preto kupujeme zlato cez Bullionvault.

Ak sme povedali, že zlato voči doláru počas poslednej krízy nezískalo, voči dlhopisom stratilo. Samozrejme hovoríme o amerických vládnych dlhopisoch. Nejde tu o to, že tieto dlhopisy majú nejaký výnos. Ide o to, že pokiaľ prichádza kríza, zhoršuje sa ekonomický výhľad, centrálne banka znižuje sadzby a cena dlhopisov rastie. Práve preto sa dlhopisy používajú ako zábezpeka akciového portfólia. Typicky však akcie počas krízy stratia oveľa viac, ako získajú dlhopisy.

Po prasknutí technologickej bubliny až do Veľkej finančnej krízy zlato výrazne rástlo, tempom viac ako 20% ročne. Dôvodom bola inflácia. Toto tempo sa ešte takmer zdvojnásobilo po zavedení prvého a druhého kvantitatívneho uvoľňovania v USA z obáv o príchod ďalšej veľkej inflácie. Nádeje na ňu však skončili s tým, ako ekonomický rast a reálna inflácia v roku 2011 sklamali.

Momentálne Fed zvyšuje úrokové sadzby, čo oslabuje dlhopisy. No pri súčasnom krehkom ekonomickom nastavení to hrozí problémami. Americké vládne dlhopisy sú tak lacné a ak skutočne príde recesia, potenciál ich reálneho výnosu sa môže opäť vyšplhať k 20%, ako to bolo počas poslednej krízy.

V takomto prípade je jedno, čo ich vlastníte vo forme podielových fondov alebo reálnych dlhopisov. My však uprednostňujeme ETF kvôli jeho nízkym nákladom a flexibilite cez spoločnosť TRIM Broker.

Priložený graf ukazuje vývoj zlata (šedá línia), TRIM Portfólia (modrá línia) a typického európskeho portfólia (oranžová línia). Vidíme veľký prepad hodnoty zlata začiatkom roka a jeho následný odraz. Napriek tomu zlato nezískalo nič. Tento pohyb nebol spôsobený zmenou hodnoty zlata, ale iba hodnoty eura voči doláru. A to je slabý dôvod držať zlato.