PMEK: Úver a ekonomika

1
712

Prinášame vám článok z knihy Pravda a mýty o ekonomickej kríze.

predchádzajúcom teoretickom modeli sme si ukázali, ako funguje jednoduchý úverový cyklus. Tento cyklus výrazne ovplyvňuje ekonomický rast. Poďme si ho detailnejšie rozobrať.

Expanzia

V prvej fáze úverovej expanzie sa zvyšuje dopyt po kapitálových tovaroch a statkoch – dopyt po strojoch a výrobných zariadeniach. Podnikatelia majú pozitívnu víziu a chcú investovať. S tým prirodzene súvisí dopyt po pracovnej sile – nezamestnanosť klesá.

Ak úverová expanzia pokračuje, dopyt sa presúva z kapitálových statkov na statky spotrebné. Objavuje sa väčší dopyt po bežných tovaroch a službách s tým, ako pracuje viac ľudí. Je to spôsobené presunom peňazí plošne medzi väčšinu populácie – rastie zamestnanosť aj výdaje ľudí.

Rast zamestnanosti má v prvej fáze iba minimálne následky na mzdy. Avšak s tým, ako je čoraz ťažšie zohnať nových a kvalitných pracovníkov, firmy začínajú zvyšovať mzdy, aby si pritiahli potrebnú pracovnú silu.

Zvyšovanie miezd podporí efekt ďalšej spotreby. Ľudia vyrábajú viac a kupujú viac. Rastie dopyt po komoditách. Ich produkcia však nie je príliš flexibilná a tak ich cena začne rásť.

S rastom cien základných komodít a rastom platov sa znižuje marža podnikateľov. Tí začnú zvyšovať ceny svojich produktov – naštartuje sa inflácia.

Vyššia inflácia prináša stratu pre veriteľov. Úrok je totižto daný, no ak sa peniaze medzitým znehodnotia, veriteľ stratí. Ak je napríklad úrok 3% a ceny narastú o 2%, potom reálny výnos z pôžičky peňazí je iba 1%.

Pokles reálnych úrokových sadzieb v prvom momente podporuje ďalšiu úverovú expanziu. Čoskoro však veritelia zareagujú a začnú zvyšovať nominálne úrokové sadzby, a to tempom rýchlejším ako inflácia. Úverový cyklus sa blíži k svojmu vrcholu.

Kríza

Keď rast nákladov na splácanie dlhu predbehne rast príjmov, ľudia začnú šetriť. So šetrením sa spomaľujú výdaje na tovary a služby. Inflácia už dosiahla svoj vrchol a jej tempo začína klesať. Spolu s infláciou klesá aj ekonomický rast.

Onedlho začnú spomaľovať firemné tržby a zisky. Firmy prestanú dopytovať novú pracovnú silu, pokles nezamestnanosti sa zastaví.

Kaskáda nižších ziskov sa začne šíriť celou ekonomikou. Najzadlženejšie subjekty začínajú mať problém splácať svoje dlhy. Nastanú prvé bankroty. Veritelia reagujú a obmedzia ďalšie úvery a zvýšia úroky.  Kríza sa prehupne do recesie.

Recesia

Spotrebiteľské výdavky pokračujú v poklese. Klesá cena tovarov a statkov, najmä tých ktorých sa vyrobilo príliš veľa. Podnikatelia likvidujú svoje nadmerné zásoby za každú cenu. Prichádza obdobie deflácie – poklesu cien.

Pokles cien pôsobí na spotrebiteľov priaznivo, nie však na podnikateľov. Ich ziskové marže klesajú a sú nútení prepúšťať. Pokles zamestnanosti ďalej znižuje spotrebu a zvyšuje množstvo bankrotov. Ekonomika sa čoskoro dostáva do výrazného poklesu.

Obnova

Ceny tovarov, mzdy a zamestnanosť klesajú, až pokým sa ich hodnota nedostane na úroveň, keď sú opäť atraktívne a dopyt po nich vzrastie. Nezamestnanosť dosiahne svoje maximá, ceny a mzdy svoje minimá.

Na trhu sa po mnohých bankrotoch objavia diery. Opäť sa ukáže ziskový potenciál. Tí, ktorí majú peniaze alebo si vedia požičať, ho môžu využiť.

Priložený graf ukazuje, ako súvisí úverový cyklus (modrý) a ekonomický cyklus (zelený).

Diagram ukazuje zmenu základných ekonomických veličín počas ekonomického cyklu (zelená línia). Vidíme, že úvery spôsobili vysoký ekonomický rast, no aj následný ekonomický pokles. Po ekonomickom cykle sa môže veľmi dobre stať, že veľkosť ekonomiky sa nemusí zmeniť. Všetko závisí od toho, ako sa počas ekonomického cyklus zvýšila produktivita práce.

Poznámky

najnovšie najstaršie najhlasovanejšie
pepe

takže pokles komodít by mohol byť znakom krízy a začínajúcej recesie? lebo tie už klesajú, všeobecne, druhým rokom. a čo dolár, resp. eurodolár akú hrá tu rolu ten? myslím mimo inflácie, vo vzťahu k iným menám.