PMEK: Banky a transformácia maturity

0
510

Prinášame vám článok z knihy Pravda a mýty o ekonomickej kríze.

Banky sú tie subjekty, ktoré vytvárajú nové úvery – nové peniaze. Bankový sektor môžeme viniť z toho, že zarába z privilégia vytvárať peniaze, ale nie je to tak. Tvorba úverov je riziková záležitosť.

Ak banky vytvoria príliš veľa úverov, hrozí im riziko straty likvidity (nemusia mať z čoho vyplácať vklady sporiteľov). Ak rozdajú úvery, ktoré sa nesplácajú, hrozí im aj riziko straty solventnosti (poskytnuté úvery sú nesplatiteľné). Poskytovanie úverov je rizikový biznis.

Banka má totižto tú nevýhodu, že poskytuje dlhodobé úvery, no je financovaná z krátkodobých peňazí. Keď si vložíte peniaze do banky, je to takmer vždy iba na bežný účet alebo iba krátku dobu. Tieto peniaze banka vypláca na požiadanie alebo s krátkou výpovednou lehotou.

Na druhej strane ale banka požičiava na omnoho dlhšie obdobie. A čo je horšie, banka nemôže prísť a povedať dlžníkovi, aby jej vrátil napríklad hypotekárny úver. Môžeme tak povedať, že banka transformuje krátkodobé peniaze na peniaze dlhodobé.

Táto transformácia je riziková, odmenou banky je však rozdiel v úrokoch. Biznis model banky je postavený na tom, že požičiava za vyšší úrok, ako si sama požičiava.

Bežne  platí, že krátkodobé úroky sú nižšie ako úroky dlhodobé. Vysvetlenie je jednoduché – požičanie peňazí na dlhšie obdobie je rizikovejšie, a preto veritelia požadujú vyšší úrok. Úroková krivka tak bude rastúca a konkávna.

Práve na jej tvare banky zarábajú. Tým, že požičiavajú za vyšší úrok, ako si samé požičiavajú, získavajú spred (rozdiel) medzi oboma úrokovými sadzbami. Čím je tento spred väčší, tým viac zarábajú.

Naopak, čím je nižší, ziskové marže bánk sú menšie. Ak nastane situácia, že krátkodobé úrokové sadzby sú väčšie ako sadzby dlhodobé, banky majú problém a prerábajú. Je to však zvyčajne iba veľmi krátke obdobie počas finančných kríz.

Priložený graf ukazuje krivku úrokových sadzieb a bankový model.

Poznámky