Týždenník: Spomaľovanie sa týka už i USA.

241

Straty akciového trhu v uplynulom týždni majú s poklesom výnosov na amerických štátnych dlhopisoch (t.j. raste ich trhovej ceny, výnos k cene je inverzný. Viac v Sprievodcoch od TRIM Broker) spoločného menovateľa. Spomaľujúcu ekonomiku.

Stredajšie zasadanie FOMC, na ktorom 11 zo 17 členov výboru deklarovalo neochotu hlasovať za navršovanie sadzieb do konca roka 2019, pričom zvyšní 4 ponechali miesto iba na jedno jediné, trh nepresvedčilo.

Ten totiž začal započítavať niečo iné. Ich znižovanie. Dôvodom boli následné ekonomické projekcie výboru FOMC. Tie ukázali, že FED začal so započítavaním nákladov anti-globalizačnej politiky i na ťarchu domácej ekonomiky.

Domáca spotrebiteľská dôvera i podnikateľské výdavky zaostávajú, Európa naďalej spomaľuje. BMW, FedEx i UBS, firmy citlivé na zmeny v globálnom dopyte, vysielajú cez znižujúci sa výnos varovné signály.

FOMC tak znížilo svoj výhľad rastu US ekonomiky pre rok 2019 z 3,1% p.a. na 2.1.% p.a. O celý percentuálny bod. A tak pravdepodobnosť zmeny amerických úrokových sadzieb do konca roka neukazuje nárast smerom k ich navršovaniu ale k ich poklesu.

A to zo súčasného pásma 2,25 – 2,5% do pásma 2 – 2,25% z 30 na 40% v priebehu jediného týždňa. Túto udalosť považujeme v tomto týždni za kľúčový moment, od ktorého akcie otočili do negatívneho pásma.

Všetko ostatné, vrátane slabých marcových prieskumov z priemyslu (PMI) či Brexitu už len negatívnemu sentimentu dopomáhalo. Neschopnosť americkej ekonomiky odolať vplyvu jej vlastnej anti-gobalizačnej politiky z minulého roka je dôležitým momentom. Pre trh i Donalda Trumpa.

Americký trh totiž zjavne vyčerpal pozitíva dymovej clony z efektu nižších daňových sadzieb i úľav pre vracajúci sa kapitál na domácu pôdu. A dohoda s Čínou, ktorá by stav čiastočne zlepšila, stále nie je.

Priemysel trpí

Narušiť rovnováhu medzi dôverou spotrebiteľa v udržanie svojho budúceho príjmu znamená narušiť jeho spotrebiteľské správanie. A presne to sa podľa nás antiglobalizačnou politikou v minulom roku politikom podarilo. Klesajúca spotrebiteľská dôvera sa prejavuje v poklese výrobných objednávok a ten v slabých budúcich očakávaniach priemyselných manažérov.

Prieskumy priemyselných manažérov za marec z Európy pokračujú v poklese. V prípade Nemecka v prepade (sú už s 44,7 bodmi citeľne pod 50 bodovou hranicou označovanou za kontrakciou v sektore). Američanom prieskum PMI výroby zostáva naďalej nad 52 bodovou úrovňou, no od novembra 2018 stratil už cez 3 body.

Ultimátum

Vo štvrtok ponúkli lídri EÚ britskej premiérke predĺženie lehoty do 12.4.2019 na 3. pokus o predloženie plánu dohody o Brexite britskému parlamentu. Ak bude neúspešná, Británia bude nútená vystúpiť okamžite a bez dohody. Ak však parlament schváli dohodu alebo jej alternatívu, UK bude môcť zostať v EÚ do 22. mája 2019.  Bristký FTSE 100 zaznamenal na tieto správy najsilnejší pokles v roku.

Čína vzdoruje rastom

Čínske akcie sa v uplynulom týždni stratám amerických a európskych akcií vyhli. Ťažia predovšetkým z dôvery v schopnosť čínskej vlády pomocou oznámených stimulov (viď týždenník 03/marec) pomôcť domácej ekonomike z poklesu.

TOP udalosti nasledujúceho týždňa

  • Pondelok:  Nemecko – IFO podnikateľské prostredie
  • Utorok: Nemecko – spotrebiteľská dôvera
  • Streda: USA i Kanada – Obchodná bilancia
  • Štvrtok: EÚ – spotrebiteľská dôvera
  • Piatok: USA – osobný príjem a výdaje

 

Zdroje: Bloomberg, Reuters
Autor: Martin Moravčík, www.trimbroker.cz
Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Ako na investičné portfólio v 4.krokoch

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia.