Brexit: prieskumy ukazujú rozpoltenosť

0
231

Rovnako ako UK parlament, aj prieskumy verejnej mienky sú rozpoltené. Priložený graf ukazuje, že každý návrh, ktorý má silnú podporu, má ešte silnejšiu opozíciu:

Navrch majú jedine colná únia a spoločný trh, kde podpora je vyššia ako opozícia o 5%.

Zdroj: Financial Times