FED Bullard o inflácii a úrokovej sadzbe

96

Po Evansovi sa dnes Bullard stal druhým voliacim členom FOMC (FED) poukazujúcim na obavu z nenaplnenia inflačného cieľa FEDu. Ak budú tieto obavy pretrvávať i v nastávajúcich mesiacoch, FED by mal konať znížením sadzieb.

Tieto slová povedal vo svojom dnešnom prejave v Hong-Kongu, pričom do toho času nemali dopad na zmenu trhovej pravdepodobnosti pohybu US úrokovej sadzby do konca roka.

Zdroj: Reuters