Stratfor – dopyt po vzácnych mineráloch bude rásť

0
187
  • Dopyt po prvkoch vzácnych zminerálov bude v najbližších rokoch rásť, pretože svet prechádza energetickou transformáciou, ale dodávateľský reťazec je zraniteľný.
  • Čína je najvýznamnejším dodávateľom na trhu. Jej rastúci domáci dopyt však môže jej vývoznú dominannciu znížiť.
  • Americký obranný priemysel tvorí malú časť celkového dopytu po prvkoch vzácnych minerálov. Na zabezpečenie alternatív dodávok z Číny bude pravdepodobne potrebné, aby vláda USA proaktívne zasiahla a zmenila svoju závislosť na Číne.

Zdroj: Stratfor

Čína ovláda viac než 80% trhu s vzácnymi minerálmi, druhým producentom s 10% podielom je Austrália. jednými z mála verejne obchodovaných pproducentov sú práve austrálske spoločnosti Lynus (LYC:ASX) a Northern Minerals (NTU: ASX).

Nami vytvorený banckmark, pozostávajúci z cien akcií týcht dvoch spoločností dosiahol v poslednom mesiaci takmer 30% rast. Upozorňnujeme však, že akcie týchto spoločností sú historicky mimoriadne volatilné, vhodné takmer výhradne len pre rizikovo ladených investorov.

V prípade ich nadobúdania je treba používať objednávky typu (limit), nakoľko sa jedná o akcie s veľmi nízkou likviditou.