PIMCO – trh podceňuje hrozby

69

PIMCO sa domnieva, že implikácie Trumpových cieľ trh ešte stále významne podceňuje. Podľ nich budú mať súčasné clá na dovoz vybraných tovarov z Číny na US ekonomiku negatívny dopad znižujúc HDP o -0,3%. Pokiaľ príde k zavedeniu 25% ciel na dovoz z Mexika, dopad odhadujú dvojnásobný.

Zdroj: Reuters