ECB nenabehla na holubičí extrém

101

Včerajšie ponechanie sadzieb ECB na nezmenenej úrovni 0%/-0,4% prebehlo bez prekvapení. Predĺžili však výhľad ich ponechania najmeneje do polovice roka 2020 (pred tým do konca roka 2019) a v prípade nenaplneného inflačného cieľa na tak dlho ako to bude potrebné.

ECB ďalej pokračuje v reinvestovaní maturovaných dlhopisov a tak v najbližšej dobe neuvažuje o znižovaní svojej bilancie.

V súvislosti s TLTRO (III), ktorými chcú dopomôcť bankám vo vysporiadaní sa s nízkymi sadzbami, navrhuje ECB tietoi refinančné operácie realizovať s úrokom o 10 bázických bodov nad priemernou úrokovou sadzbou v Eurozóne.

Európske akcie, tesne po tlačovej konferencii ECB mierne poklesli, nakoľko pravdpeodobne očakávali razantnejšie kroky zo strany ECB. Napriek ich úvodnému sklamaniu však nadviazali na pokles globálneho rizikového apetítu následným rastom.