Zlato a kryptomeny – kto im pomáha v raste?

1
171

6.7.2019, investičné vzdelávanie

Pred 43 rokmi sme formálne dohodou v Kingstone opustili zlatý štandard. Byť len hybridný. Dôveru v strážcu inflácie sme zverili do rúk centrálnym bankám. Dnes sa však objavujú teórie nové. A ich podpora rastie.

Centrálnym bankám sme dali nezávislosť od fiškálnej politiky. Neoklasická ekonomická teória totiž záujmy týchto politík striktne oddeľuje. Zatiaľ čo tá fiškálna cieli na ekonomický rast, tá monetárna má za úlohu reagovať opačne. Ekonomický rast tlmiť na trhu peňazí a úverov ich nižšou dostupnosťou a tak predchádzať inflačným hrozbám.

História ukazuje, že strata kontroly nad infláciou vedie k fatálnym následkom. Cez stratu dôvery v peniaze k strate dôvery v ekonomiku a, štát. Peniaze sú totiž štátnym monopolom. Preto cieľom centrálnych bánk nie je ekonomický rast, ale kontrolovaná inflácia a „plná“ zamestnanosť.

Rozdielne postavenie monetárnej a fiškálnej politiky je tak jedným z dôvodov, pre ktoré stupňujúce sa útoky popredných politikov na monetárnu politiku neprestanú. Silný ekonomický rast je predsa najlepšou politickou agitáciou.

Tlak D. Trumpa na centrálnu banku Spojených štátov, ktorú opakovane vyzýva k zníženiu sadzieb s cieľom podporiť ekonomický rast, je však potrebné chápať v oveľa širšom kontexte. Aj keď jeho záujem o skrotenie monetárnej politiky k obrazu tej fiškálnej môže byť len dočasný, z pozície jeho postavenia tým pomáha iniciatívam ďaleko rozsiahlejším. Celkovému ovládnutiu monetárnej politiky nástrojmi tej fiškálnej.

 

Zlatý štandard vs. Nová teória

Sotva možno preto očakávať, že takou zmenou bude spiatočnícke obnovenie zlatého štandardu. Tento systém ukázal, že nie je politicky udržateľným. Je totiž až príliš efektívnym vo vyžadovaní rovnováhy. Dopracováva sa k nemu agresívne a bez milosti.

Podľa slov S. Jakobsena (šéf analytika SAXO Bank) si rastúcu obľubu nachádza systém iný. Moderná monetárna teória. V nej by fiškálna politika získala kontrolu nad vydávaním nových peňazí, pričom monetárnymi nástrojmi by bol objem jej vlastného dlhu a dane.

Pre podporu rastu zamestnanosti by zvyšovala objem peňazí, pre tlmenie inflácie by zvyšovala dane a zvyšovala objem svojich dlhových emisií. Tým by regulovala objem peňazí i trhové úrokové sadzby, odvodené od dlhopisového výnosu.

Zlato ale i kryptomeny

Eskalácia vmiešavania sa fiškálnej politiky do tej monetárnej je podľa nás jeden z dôvodov podopierajúcich súčasný rast cien zlata ale i kryptomien. Zlato je totiž vzhľadom k svojim vlastnostiam a historicky nadobudnutým funkciám nespornou monetárnou alternatívou.

Naplnení regulačných požiadaviek sa takým už onedlho môžu stať i kryptomeny. Nie je však jedno ako k takýmto alternatívam pristupujeme. Je totiž veľký rozdiel medzi investovaním, špekuláciou a hazardom.

 

Nehazarduj ale investuj

Akékoľvek obchodovanie na pákový efekt je špekuláciou, nie investíciou. Pri decentralizovanom a neregulovanom trhu akým je kryptotrading pritom už nehovoríme o špekulácii ale často o hazarde.

Dôvod? Slabá vymožiteľnosť práv, veľké množstvo krypto-trading brokerov so slabou likviditou, nejasnou štruktúrou, často operujúcich z ostrovnej garáže.

Ak už preto uvažujete nad kúpou zlata alebo kryptomien, robte tak fyzicky bez pákových efektov. Ak však uvažujete o investovaní, rozhodne neobíďte akcie alebo ETF úzko s takýmito aktívami previazané:

Investovať do nich môžete samostatne pomocou vlastného investičného účtu. Zaregistrujte sa u TRIM Broker a všetko podstatné o investovaní vám ukážeme v našich bezplatných sprievodcoch investovaním.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.

najnovšie najstaršie najhlasovanejšie