FED sa silného trhu práce neobáva

0
152

11.7.2019, investičné spravodajstvo

Guvernér FEDu, Jerome Powell, podporil rast akcií. Podarilo sa mu to prvou z dvoch výpovedí pred kongresom Spojených štátov, v ktorej podporil očakávania smerujúce k znižovaniu sadzieb v USA.

Tie sa zvýšili po tom, čo vo svojej výpovedi potvrdil obavu FEDu zo zhoršujúcej sa podnikateľskej aktivity, nízkej inflácie a bublajúcej obchodnej vojny. Naviac neoznačil nízku infláciu za prechodnú a trhové očakávania za prehnané.

Tie pritom poukazujú na šesťdesiat percentnú pravdepodobnosť až trojnásobného znižovania sadzieb do konca roka. Narušili ich minulý týždeň nečakané silné júnové čísla z amerického trhu práce, vytvárajúc predpoklady k rastu inflácie.

J. Powell ich však zamietol pod koberec tvrdením, že ekonomika môže udržať oveľa nižšiu nezamestnanosť bez znepokojujúcich inflačných tlakov, než si pred časom dokázali pripustiť. FED podľa jeho slov žiadne znaky prehrievania pracovného trhu v Spojených štátoch nevidí.

Z výpovede jasne dominuje obava z rastu, nie inflácie, podporujúc tak stopercentné očakávania z prvého znižovania úrokových sadzieb už na tohto mesačnom zasadaní.

V skratke globálny rast je slabý, výrobcovia investujú čoraz menej a nezvyšujú svoje ceny. Čiastočne kvôli obchodnej vojne ale i trhu práce, nakoľko ten nie je natoľko horúcim aby viedol k obavám z inflácie.

Napätie na trhu po úvodnej výpovedi guvernéra pred kongresom opadlo. Ceny akcií ale i dlhopisov sa tak po váhavom začiatku týždňa vrátili späť do zelených čísiel, americký dolár späť k stratám.

Pretrvávajúce vysoké trhové očakávania zo znižovania sadzieb však vnímame i naďalej ako hrozbu, na ktorú taktické stávky nehodláme odporúčať.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.