Trh hrá so slabými kartami

0
175

12.9.2019, investičné spravodajstvo

Rast akciových trhov v posledných dňoch poukazuje na agilitu investičného sentimentu, prehnane reagujúc na každé menšie pozitívum. Predovšetkým z medzinárodného obchodu a zo strany centrálnych bánk.

A tie ich apetít podporujú. Malé ústupky Číny a Spojených štátov vo vzájomnej colnej prestrelke umocňujú očakávania v možnú dohodu na októbrových jednaniach. Na druhej strane Európska centrálna banka reaguje znížením svojich depozitných sadzieb hlbšie do negatívneho pásma. Pridala k tomu i obnovenie nákupu štátnych dlhopisov.

Trh pritom zníženie sadzieb očakáva i od budúco týždňového zasadania FEDu. S takmer deväťdesiat percentnou pravdepodobnosťou. Prílišný optimizmus však rozhodne nie je na mieste.

Negatívne depozitné sadzby v Európe drvia penzijné fondy i bankové výnosy. Krok ECB, ktorým zamýšľa komerčné banky od kľúčovej depozitnej sadzby oslobodiť pritom otvára nožnice ďalším trhovým nerovnováham.

Najväčšie hrozby Eurozóny – globálna obchodná vojna, Brexit a spomaľovanie čínskej ekonomiky, sú pri tom úplne mimo kontrolu centrálnej banky. To všetko nasvedčuje limitovanému efektu dnes poskytnutých stimulov.

Recesný výhľad najsilnejšej európskej ekonomiky, Nemecka, dáva krokom ECB istú oporu. Odlišne to však vyzerá v USA, ktorého rekordné úrovne zamestnanosti, zmáhajúceho sa tempa rastu inflácie a stále solídneho tempa ekonomického rastu veľa dôvodov na znižovanie sadzieb nedávajú.

D. Trump to však vidí samozrejme inak. Ten po novom volá po negatívnych sadzbách v USA s cieľom podporiť rast domácej ekonomiky. Úplne tak ignoruje hospodársku nerovnosť, ktorú nízke úrokové sadzby spôsobujú. Rastom na úkor sporiteľov.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom