Lídrom sú giganti

0
167

31.1.2020, investičný týždenník

Rast si v tomto roku udržali už len akcie rozvinutých krajín, predovšetkým tých amerických s najväčšou trhovou kapitalizáciou (large caps) z defenzívneho sektora verejných služieb (utility) a tigra budúcnosti. Sektora technologického.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 31.1.2020 YTD 2019
World Svet, rozvinutý 0,7% 30,8%
ACWI Svet (all) 0,2% 29,6%
Emerging markets Svet, rozvíjajúci sa -3,4% 21,1%
World ESG (universal) Svet, rozvinutý 1,2% 31,3%
ACWI ESG (universal) Svet (all) 0,7% 29,7%
Emerging markets ESG (uni.) Svet, rozvíjajúci sa -3,5% 24,6%

 

Najhoršie dopadli akcie rozvojových krajín (emerging markets) a globálny energetický sektor. Obava z šírenia koronavírusu udrela predovšetkým na krajiny s nižšou úrovňou zdravotných systémov.

Očakávaný pokles dopytu po preprave hromadí zásoby ropy a tým tlačí jej cenu prudko nadol.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v USD, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 31.1.2020 YTD 2019
Technology Technologický 2,7% 42,0%
Industrials Priemyselný -1,1% 27,0%
Cons. Discretionary Spotreba – cyklická -1,1% 28,0%
Financials Finančný -3,2% 24,0%
Health Care Zdravot. Služieb -1,4% 23,3%
Consumer Staples Spotreba necyklická – def. -0,3% 22,4%
Basic Materials Základné materiály -5,6% 20,7%
Utilities Utlity 4,8% 22,0%
Energy Energetický -8,9% 13,8%

 

Tá len v tomto roku padla o 16% (CL, WTI), čo dostalo celý globálny energetický sektor, s -9% stratami, na výkonnostný chvost v tomto roku. V typicky defenzívnom prostredí ťaží sektor utilít.

Ten s mohutným 5% rastom dominuje dokonca i nad nezastaviteľnými technológiami (2,7%). Výkonnosť technologického sektora udržali v poslednom týždni výsledky dvoch kapitalizáciou najväčších spoločností sveta.

Microsoft i Apple svojimi kvartálnymi výsledkami prekonali očakávania, keď druhému menovanému pomohol predovšetkým lepší predaj telefónov. Sme zvedaví ako významne k predaju dopomohlo zavedenie Huawei na americký sankčný zoznam. A tým jej odstrihnutím od androidu.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI ACWI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 31.1.2020 YTD 2019
Large Veľké spoločnosti 0,3% 29,7%
Mid Stredné spoločnosti -0,2% 29,7%
Small Malé spoločnosti -1,6% 28,1%
USA 1,4% 34,0%
Europe -1,3% 26,9%
China -3,6% 25,7%
Japan 0,0% 22,3%

 

Akciový trh spojených štátov vďaka svojim najväčším spoločnostiam pokračuje v raste i v tomto roku. Znepokojenie však badať v makroekonomickom prostredí, v ktorom firemné investície nevykazujú, napriek dohode na Prvej fáze, signály zastavenia svojho poklesu.

Rast ekonomiky Spojených štátov pritom, s 2,1%, stále za sľubom americkej administratívy (konštantný trojpercentný rast) významne zaostáva. Firmy s investíciami vyčkávajú i naďalej.

Zdá sa, že po dlhých rokoch obchodných sporov prestali na rýchlu obnovu obchodných vzťahov veriť, očakávajúc ich ďalšiu eskaláciu hneď po amerických prezidentských voľbách. Európske akcie sa naopak dostali do silných strát keď ku globálnym obavám sa pridali i slabšie čísla HDP Eurozóny (1%, vs 1,1%).

Predpokladáme však, že za týmito slabšími číslami zo záveru roka stojí kontrakcia francúzskeho rastu kvôli rozsiahlym štrajkom v poslednom kvartály roka.

Silné čísla tohto mesačných prieskumov (PMI), v kombinácii s ústupom štrajkov vo Francúzsku, môžu tempo rastu už v týchto mesiacoch opäť pozdvihnúť. Obavu z jeho ďalšieho poklesu preto, na rozdiel od mainstreamu, nemáme.

Už dlhšie avizujeme, že akciový trh potrebuje vydýchnuť. Tak silné tempo rastu totiž nenafukuje iba cenovú bublinu, ale i systémové nedostatky. Následky ktorých trh odstraňuje podstatne dlhšie než straty z priebežných korekcií.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom