Kvalitné dlhopisové ETF na vzostupe

0
136

23.2.2020, ETF týždenník

ETF fondy sa stali v poslednej dekáde najvyhľadávanejším finančným inštrumentom samostatných investorov. Počet ETF fondov v roku 2020 presiahne 7000. Každý z nich môžete nakupovať na investičnom účte od TRIM Broker. Ako sa zorientovať, ktorý ETF fond si vybrať, a ako do nich investovať. O tom všetkom sa dozviete v ETF fondy – všetko čo o ETF musíte vedieť

 

Návrat rizikovej averzie na finančný trh dal vyniknúť predovšetkým dlhopisom. Investori presúvajúc kapitál, nielen pred ekonomickými následkami koronavírusu, do bezpečia. Pre tento účel volia predovšetkým kreditne kvalitné dlhopisy pred dlhopismi s vyšším výnosom.

Spravidla je totiž vyšší výnos z dlhopisov spojený s vyšším kreditným rizikom. Neprekvapuje preto že, najvyšší výkonnostný rast v tomto roku sledujeme na ETF kopírujúci americké štátne dlhopisy.

ETF – najvýkonnejšie dlhopisové ETF

Zdroj: TRIM Broker – podľa výkonností (gross-return) jednotlivých ETF (UCITS kategória) v mene EUR v roku 2020 (YTD). Dáta z www.justetf.com. UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 21.2.2020 v EUR YTD 2019
US 20+ iShares USD TreasuryBond 20+ 12,4% 17,1%
US 10+ Lyxor Core US Treasury 10+ 12,2% 16,2%
US10+ TIPS UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 10+ 11,7% 19,4%

S viac než 12% ziskom v tomto roku tak najvýkonnejšie dlhopisové ETF prekonáva výkonnosť globálnych i technologických akcií.  Preferencia investorov v dlhodobé splatnosti, kreditne najkvalitnejších dlhov, zároveň poukazuje na ochotu investorov významnejšie riskovať.

Investície do takto dlhodobých maturít totiž nesú významné inflačné riziká. Investori takýmito investíciami dúfajú, že inflácia rásť nebude, a naopak očakávajú ďalší pokles úrokových sadzieb.

Tie tak zvyšujú dopyt po súčasných dlhopisoch s vyššími výnosmi, čo sa prejavuje v raste ich ceny. Tento trend však nie je záležitosťou posledných mesiacov, ale rokov.

Dokazuje to i štúdia asociácie európskych správcov a manažérov a fondov (Efama). Tá poukazuje na významný nárast prílevu kapitálu od dlhopisových UCITS ETF fondov od začiatku roka 2019. Na úkor tých akciových.

Motivovalo ich k tomu hneď niekoľko dôvodov. Tým prvým bolo znižovanie úrokových sadzieb, ktoré pôsobí na rast cien dlhopisov kladne (cez koeficient durácie). Druhým bol návrat obáv z globálneho ekonomického spomaľovania.

Predovšetkým vďaka obnoveným obchodným sporom Spojených štátov s Čínou. A v tom treťom, nepochybne, i dlhé obdobie konjunktúry. Len málokto v posledných rokoch nečakal jej skorý koniec.

A napriek tomu, že sa tak doteraz nestalo, investície do dlhopisov sa oplatili. Ich výkonnosť v minulom roku za akciami síce viac ako dvojnásobne zaostala, no zinkasovať 10% (US, s duráciou od 7-10r) za nepomerne nižšie riziko nebolo na zahodenie.

Obzvlášť ak také dlhopisové ETF fondy, v portfóliu dlhodobého investora, plnia úplne inú úlohu než generátora ziskov. Diverzifikačnú. K akciám počas prípadných zlých ekonomických období.

ETF – najlacnejšie US vládne dlhopisové ETF

Zdroj: TRIM Broker – ETF (UCITS kategória) v mene EUR v roku 2020 (YTD). Dáta z www.justetf.com. UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 21.2.2020 TER
US 7-10r Invesco US Treasury Bond 7-10y 0,06%
US 10+ Lyxor Core US Treasury 10+ 0,07%
US 20+ iShares USD Treasury Bond 20+ 0,07%

Nie je tak jedno, do akých dlhopisových ETF fondov investujeme. Dlhopisy treba vyberať podľa ich úlohy, ktorú majú v portfóliu napĺňať. Náš Sprievodca investovaním do dlhopisov vás v tom ľahko zorientuje i poradí.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.