Guráž namiesto paniky

0
181

28.2.2020, investičný týždenník

„Panika zo šíriaceho sa koronavírusu robí z ľudí sociopatov a z nerozvážnych investorov stroskotancov. Nevykupuj čo nepotrebuješ no nutne potrebujú iní a v investovaní si stoj za svojim. Vystriedaj paniku za guráž. Pomôžeš tak sebe i ostatným.“  – Martin Moravčík, TRIM Broker

S&P 500 má za sebou najrýchlejšiu korekciu v merateľnej histórii. Európske akcie, s viac než 10% prepadom, zaznamenali najhorší týždeň od roku 2008. Globálne akcie, merané indexom MSCI World, sa prepadli v tomto roku do 7% strát.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 28.2.2020 (v EUR) YTD 2019
World Svet, rozvinutý -7,0% 30,8%
ACWI Svet (all) -7,0% 29,6%
Emerging markets Svet, rozvíjajúci sa -7,7% 21,1%
World ESG (universal) Svet, rozvinutý -6,2% 31,3%
ACWI ESG (universal) Svet (all) -6,3% 29,7%
Emerging markets ESG (uni.) Svet, rozvíjajúci sa -7,8% 24,6%

Finančný trh tak v uplynulom týždni započítaval narastajúce obavy z dopadu šírenia koronavírusu na svetovú ekonomiku. A čísla im dávajú za pravdu. Očakávaný prieskum výrobných manažérov (PMI) z Číny za február vyšiel až túto sobotu (28.2.2020). S prepadom na 36 bodov ide o jeho najnižšie hodnoty a najrýchlejší medzimesačný pokles od počiatku jeho merania.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI ACWI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 28.2.2020 (v EUR) YTD 2019
Large Veľké spoločnosti -6,8% 29,7%
Mid Stredné spoločnosti -8,4% 29,7%
Small Malé spoločnosti -9,6% 28,1%
USA -6,0% 34,0%
Europe -9,6% 26,9%
China -1,8% 25,7%
Japan -8,4% 22,3%
k 28.2.2020 (v USD) YTD 2019
Technology Technologický -4,4% 42,0%
Industrials Priemyselný -10,2% 27,0%
Cons. Discretionary Spotreba – cyklická -8,3% 28,0%
Financials Finančný -12,1% 24,0%
Health Care Zdravot. Služieb -7,9% 23,3%
Consumer Staples Spotreba necyklická – def. -8,9% 22,4%
Basic Materials Základné materiály -14,8% 20,7%
Utilities Utlity -3,4% 22,0%
Energy Energetický -21,4% 13,8%

Prepad na čínskom akciovom trhu je však podstatne menší než na iných, nami sledovaných, trhoch. Dôvodom je, od polovice mesiaca, významný pokles potvrdených nových prípadov nákazy koronavírusom.

Zdroj: European Centre for Dease Prevention and Control

Masívny prepad čínskych PMI, hlboko pod už pesimistické očakávania na 46 bodoch, nám však odkrýva i dôležitejšie svedectvá. Prvé, že horšie byť vždy môže a je racionálne očakávať prepad ďalší a možno i silnejší.

To druhé je o výpovednej hodnote štatistického modelovania príchodom „six sigma“ udalostí. V preklade udalostí, ktorých pravdepodobnosť výskytu je blízka nule. Nulová však nie je.

Je len šiestou štandardnou odchýlkou od priemeru. Už tá druhá pritom štatistický odhad, postavený na priemerovaní, obracia hore nohami.

Podobne ako budovanie investičného portfólia na základe modelovaných historických výnosov a nie historického rizikového profilu jednotlivých tried aktív. Výnos sa predáva jednoduchšie. Následkom je panika.

Investor nerozumie extrémom, ktorých sú jeho aktíva v portfóliu schopné. Tápe, je zneistený. A v tom urobí druhú a snáď i zásadnejšiu chybu. Riziko predá. Finančný trh však reaguje v predstihu.

V ideálnej behaviorálnej teórii, započítava najhorší možný scenár už dnes, aby o mesiac nebol nútený nezmyselne vykupovať zásoby múky, ryže, či zdravotných pomôcok.

Investor, so správne navolenou investičnou stratégiou, nemá dôvod na paniku. Extrémom rozumie a nevyrušujú ho. Na rozdiel od ostatných, investoval do kvality a nie do štatistického očakávania budúcich výnosov.

Napríklad do dlhopisov s vyšším výnosom a tým nižšej kreditnej kvality. Kreditná kvalita dnes totiž pracuje v jeho prospech. Kreditne kvalitné dlhopisy výkonnostne pohlcujú prepad jeho rizikovej (akciovej) zložky portfólia.

Dnes tak neuvažuje nad predajom, ale nad dokúpením. Pokles cien rizikových aktív nevníma optikou hrozby ale potenciálu. Nepremýšľa nad tým ako svoje investície chrániť, ba dokonca ani nešpekuluje ako zo situácie nadmieru vyťažiť.

Jednoducho sa len drží svojej stratégie. Každý mesiac, kvartál i každý rok. Ak ste na tom podstatne horšie, odporúčame len nasledovné:

Stoj si za svojim. Unáhlené investičné rozhodnutia vedú až príliš často k zásadným a nezvratným škodám. Ak si sa zvolenou stratégiou rozhodol zle, dnes to už nenapravíš.

Venuj čas príprave. Príprave na samostatné a efektívne investičné ETF portfólio. Vyhovujúce tvojim investtičným cieľom, vhodné tvojmu rizikovému profilu.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.