Dlhopisy padajú. Hotovosť je kráľom.

0
146

19.3.2020, TRIM Research

Obdobie takmer dvanásť ročného rastu práve skončilo. Očakávania šokového prepadu ekonomického rastu sa do cien, rizikových aktív, ešte stále plne nezapočítali. Prepad pokračuje.

Globálny index MSCI World prepadol v tomto roku o 30 percent. Za pár týždňov vymazal trojročný zisk. A tak ako pri každej z posledných kríz, i v tejto novo vznikajúcej, dominuje dopyt po hotovosti.

Po tradičnej hotovosti. Po americkom dolári a po Eure. Kvôli nej krátkodobí investori likvidujú svoje pozície na akciách, zlate, ale i na kvalitných dlhopisoch. To nás však neprekvapuje. Obdobný scenár sme videli i v roku 2008.

(Zdrojové dáta v XML k tabuľkám) Porovnaním pohybu zmien úrokových sadzieb (FED) k zmenám amerického dolára a amerických štátnych dlhopisov, v oboch predkrízových obdobiach, však prichádzame na jeden dôležitý rozdiel.

Trh bol pred krízovým rokom 2008 zásobený hotovosťou oveľa lepšie než je tomu dnes. Má to logické vysvetlenie. Dlhé obdobie nízkych sadzieb vytlačilo hotovosť z vkladov do aktív.

A nedôvera trhu v udržanie, už i tak nízkych sadzieb, túto dislokáciu hotovosti do kapitálu (akcií a dlhopisov) ešte viac umocnila.

Dlhopisy vďaka tomu dosahovali nadpriemerný rast ich cien (pokles výnosov), čim do tohto februára plne započítali scenár poklesu sadzieb v Spojených štátoch na dnešnú, nulu.

Americké štátne dlhopisy tak v neagresívnom investičnom portfóliu naplnili svoj účel. Do konca februára tohto roku, od začiatku toho minulého, obohatili portfólio o 18% rast.

Ten, podľa teórie dlhopisovej durácie, by tak mal reflektovať na očakávania v zníženie sadzieb o -2,57% od začiatku roka 2019 (18% / 7 rokov durácia sledovaných dlhopisov). Hneď prvý marcový týždeň sa tento scenár i naplnil. A keďže FED ďalšie zníženie sadzieb do negatívneho pásma zatiaľ odmieta, nasledoval ich výpredaj.

Investori zareagovali ich predajom. Rozumný krok investorov s dosluhujúcou životnosťou ich investičného portfólia. Iracionálny pre tých ostatných. Už o pár dní publikujeme nové vzdelávacie články, objasňujúce stratégiu investičných portfólií v krízovom období, s rešpektom k svojmu zámeru a investičnému horizontu. 

Nepodliehajte víru udalostí. V konečnom dôsledku nejde o nič iné než o želaný ozdravný proces. Dlhodobo očakávaný. Nie je dôležité akou silou ten prebehne, ale akou rozvahou ho zvládnete. My v TRIM Broker situáciu pozorujeme, a pripravení čakáme.

Doprajte si tento odstup i Vy. Sledujte naše vzdelávanie, a pripravte sa otvorením investičného účtu. Vysoký záujem totiž predlžuje nielen schvaľovacie lehoty ale vedie i k sprísňovaniu podmienok pre jeho získanie. Čas na to je podľa nás, ideálny.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.