Po silnom prepade je čas na rebalansáciu portfólia

0
162

28.3.2020, Investičný týždenník

Akcie sa v uplynulom týždni odrazili od svojich trojročných miním. Dopomohli k tomu agresívne fiškálne i monetárne stimuly vyspelých krajín.

 

Stimuly


Spojené štáty definitívne schválili balík fiškálnych opatrení v objeme 2,2 bilióna amerických dolárov. Predstavujú takmer polovicu ročných rozpočtových výdavkov Spojených štátov.

Z čoho malým podnikateľom poputuje takmer 350 miliárd, 250 miliárd na udržateľnosť pracovných pozícií, 100 miliárd pre zdravotníctvo, 500 miliárd pre pomoc najviac postihnutým sektorom a po 1,300 dolároch každej dospelej osobe (500 dolárov na dieťa).

FED, ktorý odmietol zníženie sadzieb do negatívneho pásma odstránil ešte v pondelok limity na voľný nákup aktív.

Do svojej bilancie pritom, okrem štátnych dlhopisov a hypotekárnych záložných listov, spustil i nákup korporátneho dlhu investičného stupňa.

Kým v minulosti takéto nákupy realizoval na sekundárnom trhu (t.j. z druhej ruky), odteraz môže nakupovať i na trhu primárnom. Obchádzajúc marže finančných inštitúcií.

Limity na voľný nákup aktív dočasne odstránila i Európska centrálna banka, zatiaľ čo ministri financií krajín EÚ odsúhlasili dočasné odstránenie deficitných pravidiel.

Žiadosť o vydanie, historicky prvých spoločných dlhopisov EÚ, však bola zo strany Nemecka a Holandska odmietnutá. Pochopiteľne. K takémuto kroku chýba niečo zásadné. Únia fiškálna.

K masívnym fiškálnym stimulom má blízko i Japonsko, pracujúce na 500 miliardovom opatrení. Tieto rýchle kroky autorít dali stratám na finančnom trhu prestávku.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 28.3.2020 (v EUR) YTD 2019
World Svet, rozvinutý -21,0% 30,8%
ACWI Svet (all) -21,2% 29,6%
Emerging markets Svet, rozvíjajúci sa -23,0% 21,1%
World ESG (universal) Svet, rozvinutý -19,9% 31,3%
ACWI ESG (universal) Svet (all) -20,1% 29,7%
Emerging markets ESG (uni.) Svet, rozvíjajúci sa -23,0% 24,6%

Akcie v tomto roku, vďaka opatreniam, vymazali približne 7% zo svojich priebežných ročných strát. Už v piatok sa však euforický optimizmus vytratil. Budúcnosť je totiž vzhľadom k priebehu pandémie stále ťažko predikovateľná.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 28.3.2020 (v EUR) YTD 2019
Large Veľké spoločnosti -20,3% 29,7%
Mid Stredné spoločnosti -25,9% 29,7%
Small Malé spoločnosti -30,0% 28,1%
USA -19,8% 34,0%
Europe -24,8% 26,9%
China -9,9% 25,7%
Japan -13,3% 22,3%
k 28.3.2020 (v USD) YTD 2019
Technology Technologický -15,1% 42,0%
Industrials Priemyselný -26,0% 27,0%
Cons. Discretionary Spotreba – cyklická -21,3% 28,0%
Financials Finančný -31,3% 24,0%
Health Care Zdravot. Služieb -14,6% 23,3%
Consumer Staples Spotreba necyklická – def. -15,4% 22,4%
Basic Materials Základné materiály -28,5% 20,7%
Utilities Utlity -15,2% 22,0%
Energy Energetický -47,4% 13,8%

Najhorším sektorom je naďalej energetický.


Prebiehajúca ropná vojna dostala tento sektor do najhlbších strát. Tie však znamenajú i niečo iné. Na negatívne odhady je cenovo najlepšie pripravený. Potenciál tohto sektora pri tom vyzerá zaujímavo.

Cena ropy, s 60% medziročným poklesom, je na hranici rentability pre rafináciu benzínu. Inými slovami, výroba benzínu sa pri súčasných cenách stáva nerentabilnou. Naviac, čoraz častejšie počuť i tradičných producentov z USA (Texas), žiadajúcich vlastnú vládu zakročiť.

V ceste stoja striktné pravidlá voľného obchodu zamedzujúce kartelovým dohodám v USA. Ich prípadné narušenie sa tak v tomto čase môže stať prehliadnutým, no historickým precedensom. S návratom silnejšieho kartelu.

Napriek pokračujúcej snahe o dekarbonizáciu ekonomík, ropa je a naďalej bude nenahraditeľným energetickým zdrojom i v najbližšej dekáde. Spočítané a zrátané, strednodobá pravdepodobnosť nám vychádza lepšie pre rast ako pokles v tomto sektore.

 

Akciový trh ukázal optimizmus. Na chvíľu.


To si však nemyslíme o globálnom akciovom trhu. Optimizmus, ktorý stimuly priniesli, má stále vratké základy.

Tie sú totiž založené na očakávaniach pracujúcich s veľkou neurčitosťou, ktorej hlavná premenná je odhad šírenia pandémie.

Výstupy takýchto odhadov, pracujúcich s niekoľkými štandardnými odchýlkami, majú výpovednú hodnotu v intervale o veľkosti Mount Everestu.

Logicky si trh tak musí klásť otázku, či i dnes sľúbené stimuly budú stačiť. A najmä, či prídu včas a dostatočne adresne.

Technická príprava ich poskytovania ich do veľkej mieri ešte len čaká. To všetko vyžaduje čas, ktorý mnohí z podnikateľov dnes už nemajú. V Číne sa tak ľudia vracajú do otvorených fabrík. Pre výpoveď.

V spojených štátoch, umocnených ropnou vojnou proti americkým bridlicovým producentom, len za posledný týždeň vyskočili žiadosti o podporu v nezamestnanosti na historické maximum.

3,3 milióna z predchádzajúcich 0,3 milióna, trojnásobne prekonávajúc pesimistické odhady na jednom milióne. Koniec nevidno.

Trh, započítavajúci stimuly i optimistické scenáre, sa situácii vzoprel. Na chvíľu.

 

Rebalansovať je žiadúce


Straty akciového trhu prilákali späť časť rizikového kapitálu. Riskovať však treba vedieť. Zvýšiť objem pravidelného dokupovania akcií do dlhodobého portfólia, z dôvodu jeho rebalansácie, nie je to isté ako stávka „all in“.

Namiesto rýchleho obratu akcií totiž očakávame volatilitu. Masívne striedania rastu a prepadov, vyčkávajúcich na jediné. Vakcínu.

Po silnom prepade je však potrebné dbať na rebalansáciu portfólia. Silný prepad akcií významne znížil váhu alokácie akciovej zložky v portfóliu k tej dlhopisovej.

Vyrovnať túto nerovnováhu bez odpredaja časti dlhopisovej zložky možno u vyváženejších portfólií len objemnejším dokupovaním tej akciovej.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.