S obratom „ostrého véčka“ opatrne

0
113

10.4.2020, Investičný týždenník

Očakávaný vrchol pandémie vo viacerých vyspelých krajinách, agresívne stimuly FEDu a americkej vlády. To všetko pomohlo akciám zaknihovať jeden z najsilnejších týždňov vôbec.

S&P 500 si v uplynulom týždni pripísal viac ako 12% rast, nemecký DAX viac ako 10% (t/t). Globálny akciový index MSCI World si v týždni polepšil o viac ako 5%, znižujúc svoju tohto ročnú stratu na 13 percent. Do 10. apríla tak globálny trh vymazala polovicu zo svojich tohto ročných strát.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 10.4.2020 (v EUR) YTD 2019
World Svet, rozvinutý -13,6% 30,8%
ACWI Svet (all) -14,2% 29,6%
Emerging markets Svet, rozvíjajúci sa -17,8% 21,1%
World ESG (universal) Svet, rozvinutý -12,6% 31,3%
ACWI ESG (universal) Svet (all) -13,1% 29,7%
Emerging markets ESG (uni.) Svet, rozvíjajúci sa -18,1% 24,6%

Najsilnejší rast zaznamenali typicky malé spoločnosti, dobiehajúc výkonnosť tých stredných či veľkých v tomto roku. Náskok tých sa v tomto týždni skrátil z takmer 15% na súčasných 10%.

Zdroj: TRIM Broker – FactSheets podkladových indexov MSCI v EUR, UPOZORNENIE: Minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich.
k 10.4.2020 (v EUR) YTD 2019
Large Veľké spoločnosti -13,1% 29,7%
Mid Stredné spoločnosti -19,2% 29,7%
Small Malé spoločnosti -23,1% 28,1%
USA -10,9% 34,0%
Europe -19,8% 26,9%
China -5,6% 25,7%
Japan -13,0% 22,3%

Dopyt investorov po akciách malých spoločností býva typickým znakom návratu apetítu po riziku. Malé spoločnosti totiž dokážu na po krízové obdobie reagovať podstatne pružnejšie ako tie veľké.

 

Energetický sektor

Stále bez dohody


Apetítu prospieva i očakávané zníženie produkcie ropy hlavnými producentmi. Očakávaná dohoda však stále nie je finálna. Posledné štvrtkové jednania na pôde G-20 ukázali ochotu Ruska a Saudskej Arábie v znížení svojej produkcie o 5 miliónov barelov denne.

K naplneniu 10 až 15 miliónového škrtu však žiadajú priškrtenie produkcie i od producentov ostatných. Vrátane Spojených štátov. Akýmkoľvek kartelovým dohodám na pôde USA však bránia  ich vlastné zákony.

Američania argumentujú trhovým poklesom ich produkcie, keďže ťažba bridlicovej ropy je vysoko citlivou na cenu ropy. Jej poklesom majú Spojené štáty prísť o jeden až dva milióny barelov denne, automaticky.

Ťažba z bridlíc je finančne mimoriadne náročná, nízka cena ropy ju tak automaticky limitujú. To však ostatným producentom stačiť nemusí. Pochopiteľne, ich ciele sú väčšie. Bez ohľadu na precedens, ktorým by taká legislatíva, na voľnom trhu Spojených štátov, mala predstavovať.

Dohoda tak stále  nie je spečatená. Energetický sektor napriek tomu vymazal podstatnú časť zo svojich strát. Z 50% k 10. aprílu stratu znížil na 38% v tomto roku.

k 10.4.2020 (v USD) YTD 2019
Technology Technologický -8,8% 42,0%
Industrials Priemyselný -22,3% 27,0%
Cons. Discretionary Spotreba – cyklická -16,2% 28,0%
Financials Finančný -26,6% 24,0%
Health Care Zdravot. Služieb -6,1% 23,3%
Consumer Staples Spotreba necyklická – def. -9,8% 22,4%
Basic Materials Základné materiály -20,0% 20,7%
Utilities Utlity -9,2% 22,0%
Energy Energetický -38,1% 13,8%

Tabuľka sektorov

Stále neistá dohoda však nie je jediným problémom na energetickom trhu. Dopyt po rope, z dôvodu pandémie, klesol o viac ako 30%, predstavujúc výpadok (odhadom) 30 miliónov barelov denne.

I globálna dohoda producentov na znížení dennej produkcie o 15 miliónov barelov tak bez relatívne rýchlej obnovy ekonomického rastu (uvoľnenia reštriktívnych opatrení), pomôcť rope nemusí.

 

Globálne ekonomické predikcie

MMF očakáva to najhoršie, akciový trh to najlepšie?


Rovnako dobre to nevyzerá ani s následkami. O posledné dáta sa podelila šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF). „Globálnu ekonomiku čaká najhoršie obdobie od roku 1930 (Veľkej Depresie)“

Také, ktorého zotavenie bude trvať podstatne dlhšie ako jeden rok. MMF pri tom očakáva, že príjem na obyvateľa klesne v tomto roku u 170 z 189 členských krajín. Tvrdiac, že 8 biliónov amerických dolároch vo fiškálnych stimuloch na takéto zviera stačiť vôbec nemusí.

Na výzvu MMF konať, hneď a vo veľkom, zareagoval ako prvý FED. Štvrtkovou novou 2,3 biliónovou iniciatívou financovania lokálnych štátov, a za pomoci bánk, poskytovaním úverov malým a stredným podnikom.

Okrem toho ich LTRO program nákupu voľných aktív, rozšírili i o korporátne dlhopisy nižšej kreditnej kvality. Jedná sa v tomto prípade o úplne nový krok FEDu, pri ktorom rizikom z nesplatenia dlhu emitenta významne narastá.

A tým i schopnosť centrálnej banky saturovať tieto peniaze späť z obehu (defaultom a nesplatením istiny). Zahrávajúc sa tak s infláciou, a tým dôverou v peniaze.

Určitý progres badať i v Eurozóne, kde sa ministri financií dohodli na pól miliardovom záchrannom balíčku. Ten, z 240 miliardami, má posilniť mechanizmus ESM na pomoc financovania dlhu najviac postihnutých krajín.

Ďalších 100 miliárd má putovať do fondu na udržanie a podporu zamestnanosti, a 200 miliárd cez Európsku investičnú banku, na podporu firiem. Táto pomoc je však i podľa ECB stále nízka.

Odhadujúc potrebu fiškálnych stimulov na boj s ekonomickými následkami v Eurozóne vo výške 1,5 bilióna Euro. Rovnako tak pokrok nebadať ani v kľúčovom návrhu. „Corona“ dlhopisoch, vydávaných pod jednotnou hlavičkou Eurozóny.

Proti významnej benevolencii pravidiel čerpania ESM a emisií spoločných „corona“ dlhopisov stojí Nemecko a Holandsko. Ide o dôležité podmienky a technické prevedenie takýchto opatrení.

Pochopiteľne. Fiškálna únia neexistuje. A ak má Eurozóna skladať spoločné záruky za dlhu jednotlivých členov, sú také záruky bez potrebných kompetencií „mačkou vo vreci“ pre zodpovedných.

A tak sa môže stať, že súčasný optimizmus akciových trhov a ich rast nie je obratom, ale len ukážkou nárastu volatility bez jednosmerného trendu. Do strany. Dobré správy budú striedať tie zlé (predovšetkým ekonomické).

 

Investovať je potrebné


V tomto prostredí je potrebné investovať. Avšak rozumne, dlhodobo a efektívne. Ak rozumiete tvorbe budúcej hodnoty na súčasných cenách, a ste schopní sa o svoje záležitosti postarať samostatne, neprehliadniteinvestičný účet od TRIM Broker. Je totiž určený práve Vám.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.

Komentovať

Pre komentovanie sa prihláste