Ochrana osobných údajov

Webové stránky spoločnosti TRIM Alfa, s.r.o. (ďalej len “spoločnosť”) zbierajú a ukladajú informácie o návštevníkoch a užívateľoch stránky. Jedná sa o informácie, ktoré užívateľ stránky zadá do formulárov stránky, najmä e-mailovú adresu, meno a priezvisko a telefónne číslo. V prípade stránke kde sa zakupuje produkt alebo služba sa jedná aj o ďalšie údaje nutné k vykonaniu obchodnej transakcie.

Spoločnosť môže používať softvér, ktorý meria a zbiera informácie o IP adrese, prihlasovacích údajoch, heslách užívateľov stránok, návštevách stránky vrátane času stráveného na stránke, jeho podstránkach, počtu návštev či iných parametrov správania sa návštevníka stránky. Okrem toho softvér môže zbierať a ukladať komentáre, komunikáciu či profil užívateľa stránok.

Spoločnosť používa osobné ako aj neosobné údaje užívateľa stránok iba nasledovnými spôsobmi:  (1) na zabezpečenie svojich služieb (2) na zabezpečenie klientskej a technickej podpory užívateľa (3) na kontaktovanie užívateľa ohľadom informácií a ponúk (4) na vytvorenie štatistických dát, ktoré spoločnosti pomôžu zlepšiť svoje služby (5) na zabezpečenie regulárnych a zákonných požiadaviek.

Spoločnosť má tieto webové stránky umiestnené na portále WordPress.com, ktorá zabezpečuje predaj svojich služby užívateľom stránok. Dáta klientov a návštevníkov tak môžu byť ukladané v jej databázach. Všetky dáta podliehajú ochrane osobných údajov spoločnosti WordPresss.com.

Spoločnosť má právo kontaktovať užívateľov stránok z dôvodu naplnenia služieb alebo účelov, na ktoré dal užívateľ spoločnosti právo. Okrem toho ho môže spoločnosť kontaktovať najmä v prípade riešenia sporov, otázok týkajúcich sa účtu či služieb spoločnosti alebo iných zákonných povinností.

Spoločnosť používa na svojich stránkach cookies tretích strán, ktoré zhromažďujú dáta o užívateľoch a návštevníkoch stránok. Viac o použití cookies.

V prípade, že nechcete, aby sme vaše dáta spracovávali, kontaktujte nás na adrese info@trimalfa.com. Ak by ste mali záujem sprístupniť, opraviť, zmeniť alebo vymazať svoje osobné údaje, požiadajte nás o to na adrese uvedenej vyššie.

Spoločnosť si rezervuje právo na modifikáciu ochrany osobných údajov, preto prosím navštevujte tieto stránky pravidelne. Zmeny a vyjasnenia sa môžu realizovať okamžite zverejnením na webových stránkach spoločnosti. Pri zásadných zmenách o našej politike ochrany údajov vás budeme informovať.