Upozornenie na riziká

Spoločnosť v rámci svojho podnikania poskytuje verejne dostupné informácie týkajúce sa finančného trhu. Berte však prosím na vedomie, že s obchodovaním a investovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Pri obchodovaní s využitím maržových nástrojov alebo produktov nadobúdaných na pôžičku, sa spája riziko strát prevyšujúcich disponibilné prostriedky investora či obchodníka. Okrem trhových rizík sa s každým finančným nástrojom spájajú i špecifické riziká.

Návštevník internetových stránok spoločnosti berie na vedomie, že:

  • nie sú Spoločnosťou predkladané ako vhodné pre konkrétnu osobu, a nemôžu sa preto považovať za odporúčanie na vykonanie obchodu alebo úkonu s finančnými nástrojmi.
  • nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory alebo iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií;
  • ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja cien na finančnom trhu.

Spoločnosť nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti, voľných článkov, prieskumov a vzdelávacích materiálov, alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní a vzdelávacích materiálov, zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.